Free Podium Blog

Afgelopen Week van de Freelancer brachten we opnieuw onze Freelancer Focus uit, een jaarlijkse studie over freelancen in Vlaanderen. Voor het eerst konden we - na de nulmeting in 2015 - een evolutie waarnemen in het aantal freelancers, en die bevestigde onze vermoedens. Het aantal freelancers stijgt. Met 5,3% zelfs op jaarbasis, netto. Freelance werken is in opmars, zowel dankzij de toegenomen vraag bij opdrachtgevers als dankzij de constante stroom starters.

De exacte cijfers lees je in het uitgebreide rapport van de UNIZO-studiedienst.

In het rapport brachten we ook uitvoerig in kaart hoe freelancers werken in 2016: uurtarief, jaaromzet, hoeveel klanten hebben ze, waar halen ze klanten, wat zijn hun kopzorgen, op welke sociale media zitten ze, waar werken ze naartoe, ... De resultaten zijn heel boeiend om je eigen manier van werken te benchmarken.

In de presentatie hieronder krijg je een samenvatting van de interessantste resultaten.
De bijhorende uitleg kan je beluisteren in deze webinar-opname van 6 juni 2016.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Love To Be Free to add comments!

Join Love To Be Free

Op deze pagina lees je blogteksten voor en door freelancers. De afspraak met de bloggers is om er geen commerciële boodschappen van te maken, wel inhoudelijke, interessante ideeën, vaststellingen, adviezen, ...

Wil je zelf ook bloggen op deze pagina? Neem dan contact met ons op via freelancers@unizo.be om de concrete werkwijze te bespreken.

  Proximus Engie KBC ADMB Zenito Partner_28.png