Werk met uitgeschreven projectbeschrijvingen

Te regelmatig worden project en samenwerkingen opgestart zonder uitgeschreven projectbeschrijving. Maak daarin duidelijk wat precies de doelstellingen , aanpak, planning en verwachtingen zijn. Durf ook eens neen te zeggen!

Bepaalde jobs liggen u ongetwijfeld meer dan andere.

Durf daarom ook eens neen te zeggen tegen een voor u minder interessante opdracht. Ga met andere woorden niet zomaar op alles in wat inkomsten oplevert. Dergelijke keuzes maken is een goede investering op lange termijn.

Organiseer uw eigen competentiemanagement
Ga op zoek naar uw sterkte en zwakke punten. Gebruik hierbij de gekende competentietechnieken. Organiseer een functioneringsgesprek met een opdrachtgever. Dit alles levert u heel wat inzichten op. Noteer deze punten en werk ernaar. Optimaliseer met andere woorden uw sterke punten en schaaf zwakke punten bij.

Zet voor uzelf meetbare doelstellingen op, afgebakend in tijd.
Ook freelancers ondernemen beter als ze goed weten waar ze naartoe gaan. Noteer daarom dedoelstelling die u wil bereiken en baken deze af in de tijd. Voordeel hierbij is dat er een duidelijke richting zit in uw activiteiten. Zo wordt beslissingen nemen eenvoudiger.
Voorbeelden van doelstellingen zijn:
•20% meer omzet tegen eind volgend jaar
•10% meer omzet uit bestaande klanten binnen 12 maand
•30% van opdrachten voor sector X tegen ...

Volg deze doelstellingen dan op en stuur bij waar nodig
Het heeft geen zin om doelstellingen uit te werken en ze dan niet op te volgen. Maak daarom op regelmatige basis (vb. 1 x per maand) een stand van zaken op en stuur bij waar nodig.

You need to be a member of Love To Be Free to add comments!

Join Love To Be Free

Email me when people reply –

KLIK HIER om een nieuw gesprek te starten. 

Op dit forum kan je vragen stellen, inzichten delen, opmerkingen geven, problemen aankaarten, ...

Om het met een duur woord te zeggen: hier doen we aan cocreatie.

Enkele mogelijke invalshoeken:

  • Vraag hier de mening van anderen vragen over eigen of ander werk
  • Je kan advies vragen óf geven voor kleine of grote ondernemersproblemen
  • Doe eens een suggestie, bijvoorbeeld voor onderwerpen voor een nieuw webinar
  • Je kan hier natuurlijk ook je mening geven over de actualiteit, over een trend, ... of zelfs een eigen artikel posten.

Kortom, alle inbreng die geen pure reclame vormt is welkom, zolang het maar te maken heeft met ondernemen als freelancer of zelfstandige dienstverlener.

  Proximus Engie KBC ADMB Zenito Partner_28.png