65% is tevreden tot zeer tevreden over inkomen

Over hun huidige inkomen zijn de meeste freelancers overigens best tevreden. Zo geeft 65% aan goed tot zeer goed te verdienen en zich geen zorgen te maken. (Vorig jaar was dat nog 56%). 25 % verdient net genoeg om rond te komen. (Vorig jaar was dat nog 30%). 11% geeft aan te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen. (Vorig jaar was dat nog 14 %). Meteen wordt hiermee het cliché ontkracht van de ploeterende freelancer, die tegen wil en dank in het statuut belandde en elke maand moet vechten om te overleven. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maakt menig freelancer zich wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (49%), vloekt hij op tijd en stond over te hoge lasten (39%) en ligt hij wel eens wakker van de druk op de freelancerstarieven (31%). Ook de combinatie werk en privéleven (29%) en slechte betalers (25%) vormt stof voor bezorgdheid, evenals de toenemende concurrentie van onder meer bijklussers (17%).

UNIZO is dé 'vakbond' voor freelancers

De bewuste keuze om als zelfstandige te werken, verhindert de freelancers echter niet om zich zorgen te maken over hun sociaal statuut (56% van de ondervraagden geeft dit aan als voornaamste kopzorg). Net zoals álle zelfstandigen overigens. UNIZO ijvert daar dan ook volop voor om het sociaal statuut te verbeteren. Prioriteiten daarbij zijn een gelijkschakeling van de pensioenberekening voor zelfstandigen met die van de werknemers en het verbeteren van de bescherming tegen arbeidsongeschikgheid.

Daarnaast vecht UNIZO al jaren voor een betere bescherming van freelancers in B2B-relaties met grote, machtige opdrachtgevers,  net als voor alle andere zelfstandige ondernemers. "We zijn dan ook enthousiast over het wetsvoorstel dat kort voor de verkiezingen nog werd goedgekeurd in het parlement, waarbij een wettelijke basis wordt gelegd om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken",aldus UNIZO-topman Danny Van Assche.  Dat deze bescherming er nu effectief komt, ondanks vele tegenkantingen, is volgens UNIZO een belangrijke overwinning, met ver strekkende gevolgen. Door deze wettelijke basis kan voortaan worden opgetreden tegen diverse vormen van machtsmisbruik. Zo wordt een verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid ingeschreven in het mededingingsrecht. Daarnaast komt er een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige clausules die niet langer mogen worden opgenomen in overeenkomsten. Tot slot wordt ook het algemene verbod van 'met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden' uitgebreid met twee specifieke oneerlijke marktpraktijken: misleidende en agressieve. UNIZO rekent er nu op dat voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de Belgische Mededingingsautoriteit opdat ze ten volle zou kunnen optreden wanneer de economisch afhankelijke positie van bepaalde ondernemers zou worden misbruikt door hun zakenrelaties. Ook een strengere regelgeving op vlak van betalingstermijnen en het aanscherpen van het betalingsbevel behoren tot de UNIZO-prioriteiten om het leven van freelancers comfortabeler te maken. "Bij UNIZO verdedigen we al jaren de belangen van freelancers, net als die van alle andere zelfstandigen. Dat een vakbond zich hier nu gaat mee bemoeien is onbegrijpelijk en contraproductief", besluit Danny Van Assche.

Lees hier het volledige Freelancer Focus rapport.

You need to be a member of Love To Be Free to add comments!

Join Love To Be Free

Email me when people reply –

KLIK HIER om een nieuw gesprek te starten. 

Op dit forum kan je vragen stellen, inzichten delen, opmerkingen geven, problemen aankaarten, ...

Om het met een duur woord te zeggen: hier doen we aan cocreatie.

Enkele mogelijke invalshoeken:

  • Vraag hier de mening van anderen vragen over eigen of ander werk
  • Je kan advies vragen óf geven voor kleine of grote ondernemersproblemen
  • Doe eens een suggestie, bijvoorbeeld voor onderwerpen voor een nieuw webinar
  • Je kan hier natuurlijk ook je mening geven over de actualiteit, over een trend, ... of zelfs een eigen artikel posten.

Kortom, alle inbreng die geen pure reclame vormt is welkom, zolang het maar te maken heeft met ondernemen als freelancer of zelfstandige dienstverlener.

  Proximus Engie KBC ADMB Zenito Partner_28.png